Mijn liefdesbrief voor jou...

 

Mijn kind,

Ook al ken je mij misschien niet. Ik ken je door en door. (Psalm 139:1)
Ik weet het als je zit of staat. (Psalm 139:2)
Of je op weg gaat of uitrust, Ik merk het, al je wegen zijn Mij vertrouwd. (Psalm 139:3)
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld.
(MatteŁs 10:29-31)
Want je werd als mijn evenbeeld gemaakt. (Genesis 1:27)
Zonder Mij kun je niets doen. (Johannes 15:5)
Ik kende je al voordat Ik je vormde in je moeders buik. (Jeremia 1:4-5)
Voor het begin van de wereld had Ik mijn plan al klaar om je in mijn heerlijkheid te brengen. (1 KorintiŽrs 2:7)
Je bent geen foutjeÖ (Psalm 139:15)
Öwant elke dag van je leven staat in mijn boek. (Psalm 139:16)
Ik bepaalde precies wanneer je geboren zou worden en waar je zou wonen. (Handelingen 17:26)
Je bent prachtig gemaakt. (Psalm 139:14)
Ik weefde je in de buik van je moeder. (Psalm 139:13)
Ik beschermde je vanaf je eerste dag. (Psalm 71:6)
Mensen, die mij niet kennen, hebben een verwrongen beeld van mij gemaakt. (Johannes 8:41-44)
Ik ben niet ver weg of iemand waar je bang voor hoeft te zijn, maar ik ben Liefde. (1 Johannes 4:16)
En Ik verlang er naar je mijn liefde te geven. (1 Johannes 3:1)
Gewoon omdat je mijn kind bent en Ik jouw Vader. (1 Johannes 3:1)
Ik geef je het goede als je daarom vraagt, (MatteŁs 7:11)
want Ik ben de volmaakte Vader. (MatteŁs 5: 48)
Al het goede, dat je ontvangt, komt uit mijn hand. (Jakobus 1:17)
Want Ik zorg voor je en geef je alles wat je nodig hebt. (MatteŁs 6:31-33)
Ik heb je altijd al een hoopvolle toekomst willen geven. (Jeremia 29:11)
Want mijn liefde voor jou duurt voor eeuwig. (Jeremia 31:3)
Mijn gedachten over jou zijn net zo min te tellen als het zand bij de zee. (Psalm 139:17-18)
Ik heb werkelijk alles voor je over. (Romeinen 8:32)
Ik zal altijd het goede voor je blijven doen. (Jeremia 32:40)
Want je bent een kostbaar bezit voor Mij. (Exodus 19:5)
Ik wil je zegenen en een plaats geven om te wonen. (Jeremia 32:41)
En Ik wil je grote, wonderlijke dingen bekendmaken. (Jeremia 33:3)
Als je mij oprecht zoekt, zul je me vinden. (Deuteronomium 4:29)
Zoek je geluk bij Mij en Ik zal je geven wat je hart verlangt. (Psalm 37:4)
Want Ik ben gekomen om je het leven te geven in al zijn volheid. (Johannes 10:10)
Ik kan veel meer voor je doen dan je beseft. (EfeziŽrs 3:20)
Want Ik ben het die je aanmoedigt en kracht geeft. (2 Tessalonicenzen 2:16-17)
Ik ben ook de Vader die je in al je problemen troost. (2 KorintiŽrs 1:3-4)
Als je hart gebroken is, ben Ik dichtbij. (Psalm 34:18)
Ik koester je aan mijn hart zoals een herder een lam draagt. (Jesaja 40:11)
Zelfs al is je leven moeilijk, Ik ben bij je. (Psalm 23:4)
Als je bij Mij komt zal Ik je met open armen ontvangen. (Lucas 15:20)
Ik ben je Vader en Ik houd van je zoals Ik van mijn zoon Jezus houd. (Johannes 17:23)
Want in Jezus kun je mijn liefde voor jou zien. (Johannes 17:26)
Hij is het evenbeeld van wie Ik ben (HebreeŽn 1:3)
Hij kwam om te laten zien dat Ik niet tegen je maar voor je ben. (Romeinen 8:31)
En om je te laten weten dat Ik je je fouten niet wil aanrekenen. (2 KorintiŽrs 5:18-19)
Jezus stierf zodat jij en Ik verzoend konden worden. (2 KorintiŽrs 5:18-19)
Zijn dood laat mijn liefde voor jou zien. (1 Johannes 4:10)
Ik gaf mijn zoon waar Ik van houd om jouw liefde te winnen. (Romeinen 8:32)
Als je Mijn Zoon Jezus erkent, erken je Mij. (1 Johannes 2:23)
En niets kan je ooit meer van mijn liefde scheiden. (Romeinen 8:38-39)
Kom thuis en Ik zal een groots feest in de hemel aanrichten. (Lucas 15:7)
Ik ben altijd Vader geweest en zal altijd Vader zijn. (EfeziŽrs 3:14-15)
Mijn vraag is: Wil je mijn kind zijn? (Johannes 1:12-13)
Ik wacht op jou. (Lucas 15:11-32)

Liefs, je Vader.
 

Almachtig God

 

            

      Terug naar het Geloof